Usage statistics for wirtualki

Prezentowany okres: kwiecień 2017
Wygenerowano 01-maj-2017 01:49 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2017
Całkowita liczba wywołań 219557
Całkowita liczba plików 57536
Wszystkie Strony 173660
Wszystkie Wizyty 66405
Total kB Files 400013
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 11958
Całkowita liczba unikalnych URLi 121
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3311
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2476
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 304 3700
Wywołań dziennie 7318 14444
Plików dziennie 1917 5091
Stron dziennie 5788 13283
Sites per Day 398 1600
Wizyt dziennie 2213 2986
kB Files per Day 13334 66396
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 26,21% 57536
Code 206 - Partial Content 0,41% 910
Code 301 - Moved Permanently 1,68% 3696
Code 304 - Not Modified 0,11% 240
Code 400 - Bad Request 0,01% 13
Code 403 - Forbidden 0,02% 52
Code 404 - Not Found 68,72% 150885
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 78
Code 408 - Request Timeout 1,73% 3804
Code 500 - Internal Server Error 1,06% 2338
Code 501 - Not Implemented 0,00% 5

Raport Dzienny -  kwiecień 2017

Dzienne statystyki - kwiecień 2017
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 14444 6,58% 910 1,58% 13283 7,65% 2357 3,55% 1440 12,04% 7010 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
2 7868 3,58% 934 1,62% 6349 3,66% 2195 3,31% 1538 12,86% 3670 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
3 5927 2,70% 892 1,55% 4759 2,74% 1846 2,78% 1263 10,56% 2656 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
4 8197 3,73% 923 1,60% 6675 3,84% 2294 3,45% 1441 12,05% 3493 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
5 7188 3,27% 986 1,71% 5702 3,28% 2308 3,48% 1487 12,44% 3539 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
6 5612 2,56% 967 1,68% 4048 2,33% 2134 3,21% 1450 12,13% 2742 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
7 5891 2,68% 1066 1,85% 4463 2,57% 2483 3,74% 1563 13,07% 2877 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
8 6571 2,99% 986 1,71% 5290 3,05% 2266 3,41% 1444 12,08% 3180 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
9 5810 2,65% 948 1,65% 4406 2,54% 2134 3,21% 1404 11,74% 2822 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
10 5702 2,60% 1018 1,77% 4292 2,47% 2224 3,35% 1516 12,68% 2779 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
11 6351 2,89% 986 1,71% 4683 2,70% 2328 3,51% 1600 13,38% 3064 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
12 5230 2,38% 942 1,64% 3970 2,29% 2013 3,03% 1337 11,18% 2551 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
13 5687 2,59% 1055 1,83% 4268 2,46% 2095 3,15% 1482 12,39% 2769 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
14 5865 2,67% 1106 1,92% 4527 2,61% 2182 3,29% 1426 11,93% 2844 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
15 5649 2,57% 1045 1,82% 4420 2,55% 2042 3,08% 1379 11,53% 2738 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
16 5148 2,34% 972 1,69% 3875 2,23% 1932 2,91% 1303 10,90% 2501 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
17 6521 2,97% 1794 3,12% 5073 2,92% 1941 2,92% 1341 11,21% 3152 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
18 5573 2,54% 1058 1,84% 3994 2,30% 2049 3,09% 1446 12,09% 2721 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
19 4921 2,24% 911 1,58% 3609 2,08% 1823 2,75% 1243 10,39% 2397 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
20 6612 3,01% 1880 3,27% 4969 2,86% 1936 2,92% 1386 11,59% 25313 6,33% 0 0,00% 0 0,00%
21 6301 2,87% 1873 3,26% 4777 2,75% 1947 2,93% 1240 10,37% 31205 7,80% 0 0,00% 0 0,00%
22 7903 3,60% 3422 5,95% 6434 3,70% 2089 3,15% 1270 10,62% 29987 7,50% 0 0,00% 0 0,00%
23 9431 4,30% 4799 8,34% 7688 4,43% 2194 3,30% 1283 10,73% 49792 12,45% 0 0,00% 0 0,00%
24 8843 4,03% 3711 6,45% 7106 4,09% 2396 3,61% 1463 12,23% 29656 7,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 9034 4,11% 3226 5,61% 7442 4,29% 2986 4,50% 1593 13,32% 21623 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
26 8637 3,93% 3954 6,87% 7010 4,04% 2648 3,99% 1549 12,95% 14881 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
27 7262 3,31% 2382 4,14% 5867 3,38% 2497 3,76% 1502 12,56% 26159 6,54% 0 0,00% 0 0,00%
28 11772 5,36% 5091 8,85% 9323 5,37% 2682 4,04% 1593 13,32% 66396 16,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 10058 4,58% 4224 7,34% 7750 4,46% 2341 3,53% 1394 11,66% 19592 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
30 9549 4,35% 3475 6,04% 7608 4,38% 2299 3,46% 1357 11,35% 25906 6,48% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2017

Godzinowe statystyki - kwiecień 2017
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 403 12097 5,51% 89 2672 4,64% 349 10497 6,04% 1001 30018 7,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 408 12245 5,58% 77 2315 4,02% 362 10864 6,26% 268 8027 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 306 9187 4,18% 81 2445 4,25% 268 8046 4,63% 1322 39660 9,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 324 9723 4,43% 96 2892 5,03% 291 8751 5,04% 747 22399 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 244 7343 3,34% 83 2503 4,35% 209 6280 3,62% 406 12188 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 283 8492 3,87% 97 2924 5,08% 245 7361 4,24% 634 19023 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 321 9632 4,39% 118 3568 6,20% 274 8231 4,74% 949 28471 7,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 216 6508 2,96% 53 1598 2,78% 174 5224 3,01% 349 10467 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 249 7480 3,41% 70 2118 3,68% 192 5775 3,33% 673 20188 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 251 7559 3,44% 64 1932 3,36% 193 5810 3,35% 252 7566 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 317 9534 4,34% 83 2514 4,37% 248 7467 4,30% 744 22326 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 295 8871 4,04% 70 2111 3,67% 221 6651 3,83% 369 11084 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 332 9976 4,54% 99 2988 5,19% 248 7459 4,30% 651 19533 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 274 8228 3,75% 63 1909 3,32% 210 6301 3,63% 365 10935 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 331 9950 4,53% 97 2928 5,09% 259 7777 4,48% 710 21289 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 284 8548 3,89% 59 1798 3,12% 215 6458 3,72% 209 6281 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 299 8983 4,09% 82 2475 4,30% 225 6775 3,90% 408 12242 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 275 8272 3,77% 62 1861 3,23% 200 6026 3,47% 469 14061 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 294 8849 4,03% 68 2068 3,59% 214 6432 3,70% 615 18444 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 299 8979 4,09% 71 2143 3,72% 214 6432 3,70% 477 14314 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 316 9502 4,33% 90 2706 4,70% 232 6962 4,01% 482 14449 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 330 9918 4,52% 96 2902 5,04% 240 7210 4,15% 267 8001 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 328 9862 4,49% 62 1871 3,25% 238 7145 4,11% 721 21635 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 327 9819 4,47% 76 2295 3,99% 257 7726 4,45% 247 7410 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 121 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 32228 14,68% 38203 9,55% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1081 0,49% 795 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /config/
3 975 0,44% 648 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
4 968 0,44% 869 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /demo.omnifinances.com/
5 922 0,42% 798 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /library/
6 873 0,40% 580 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /lpabis/
7 855 0,39% 567 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /smieci/
8 810 0,37% 531 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /web/
9 800 0,36% 788 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaims.co.uk/
10 794 0,36% 874 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaim.co.uk/
11 787 0,36% 799 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /polacy.co.uk/
12 599 0,27% 538 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /library/curl/
13 584 0,27% 528 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /library/sblambb/
14 562 0,26% 377 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaim.co.uk/cgi-bin/
15 559 0,25% 373 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaim.co.uk/tmp/
16 557 0,25% 455 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaim.co.uk/log/
17 557 0,25% 371 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaim.co.uk/ssl/
18 557 0,25% 373 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaim.co.uk/webdav/
19 552 0,25% 370 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaim.co.uk/backup/
20 551 0,25% 363 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /polacy.co.uk/ssl/
21 550 0,25% 440 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /polacy.co.uk/log/
22 545 0,25% 362 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaims.co.uk/ssl/
23 543 0,25% 362 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaims.co.uk/cgi-bin/
24 541 0,25% 357 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /polacy.co.uk/tmp/
25 540 0,25% 358 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /polacy.co.uk/cgi-bin/
26 537 0,24% 356 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /polacy.co.uk/backup/
27 534 0,24% 355 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaims.co.uk/tmp/
28 531 0,24% 431 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaims.co.uk/log/
29 523 0,24% 417 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaim.co.uk/web/
30 511 0,23% 325 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /demo.omnifinances.com/ssl/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 121 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 65 0,03% 136877 34,22% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaim.co.uk/log/error.log
2 66 0,03% 69069 17,27% 0 0,00% 0 0,00% /demo.omnifinances.com/log/error.log
3 32228 14,68% 38203 9,55% 0 0,00% 0 0,00% /
4 65 0,03% 16619 4,15% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaims.co.uk/log/error.log
5 83 0,04% 2720 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaim.co.uk/log/webalizer.conf
6 97 0,04% 2608 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
7 79 0,04% 2582 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /polacy.co.uk/log/webalizer.conf
8 77 0,04% 2524 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /omniclaims.co.uk/log/webalizer.conf
9 74 0,03% 2425 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /demo.omnifinances.com/log/webalizer.conf
10 99 0,05% 2407 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 57 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 32228 14,68% 12616 83,61% /
2 1081 0,49% 272 1,80% /config/
3 968 0,44% 221 1,46% /demo.omnifinances.com/
4 975 0,44% 177 1,17% /apps/
5 873 0,40% 138 0,91% /lpabis/
6 922 0,42% 135 0,89% /library/
7 855 0,39% 129 0,85% /smieci/
8 810 0,37% 121 0,80% /web/
9 800 0,36% 90 0,60% /omniclaims.co.uk/
10 787 0,36% 84 0,56% /polacy.co.uk/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 56 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 32228 14,68% 13366 83,11% /
2 968 0,44% 257 1,60% /demo.omnifinances.com/
3 1081 0,49% 256 1,59% /config/
4 975 0,44% 156 0,97% /apps/
5 922 0,42% 146 0,91% /library/
6 873 0,40% 140 0,87% /lpabis/
7 810 0,37% 133 0,83% /web/
8 274 0,12% 132 0,82% /webalizer/
9 855 0,39% 130 0,81% /smieci/
10 800 0,36% 99 0,62% /omniclaims.co.uk/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 11958 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 8640 3,94% 8640 15,02% 12934 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% ::1
2 8638 3,93% 0 0,00% 4201 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.9.143.251
3 2499 1,14% 2499 4,34% 3758 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 390 0,59% 213.133.113.86
4 2490 1,13% 2490 4,33% 3781 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 391 0,59% 213.133.113.83
5 2311 1,05% 2311 4,02% 3432 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 438 0,66% 213.133.113.84
6 2282 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84 0,13% 151.237.232.133
7 1520 0,69% 1 0,00% 792 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 472 0,71% 141.101.104.225
8 1509 0,69% 0 0,00% 754 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 115 0,17% 77.173.2.122
9 1429 0,65% 0 0,00% 745 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 460 0,69% 141.101.76.74
10 1399 0,64% 0 0,00% 714 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,14% 71.10.163.233
11 1298 0,59% 0 0,00% 677 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 298 0,45% 141.101.76.116
12 1218 0,55% 0 0,00% 695 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 387 0,58% 185.169.230.252
13 1205 0,55% 1 0,00% 578 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,15% 157.82.156.249
14 1197 0,55% 561 0,98% 1314 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 80.248.225.142
15 1191 0,54% 558 0,97% 1311 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 80.248.225.154
16 1188 0,54% 557 0,97% 1298 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 80.248.225.168
17 1186 0,54% 555 0,96% 1296 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 80.248.225.157
18 1165 0,53% 5 0,01% 600 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 200 0,30% 108.162.246.231
19 1117 0,51% 157 0,27% 589 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,10% 90.211.33.90
20 1079 0,49% 0 0,00% 548 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 96 0,14% 82.37.206.85
21 990 0,45% 90 0,16% 514 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 86 0,13% 92.236.6.155
22 969 0,44% 106 0,18% 507 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,11% 86.22.212.41
23 941 0,43% 0 0,00% 491 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 325 0,49% 141.101.69.169
24 929 0,42% 298 0,52% 506 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,10% 5.255.251.15
25 868 0,40% 581 1,01% 488 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 457 0,69% 87.238.49.197
26 836 0,38% 23 0,04% 433 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 207 0,31% 66.249.64.181
27 826 0,38% 0 0,00% 422 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,09% 71.10.162.52
28 767 0,35% 2 0,00% 399 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 134 0,20% 141.101.69.241
29 731 0,33% 412 0,72% 3387 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 5.9.106.230
30 722 0,33% 696 1,21% 937 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 46.4.72.213

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11958 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 8640 3,94% 8640 15,02% 12934 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% ::1
2 192 0,09% 155 0,27% 10493 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,07% 66.249.65.209
3 27 0,01% 20 0,03% 6261 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 66.249.75.163
4 35 0,02% 30 0,05% 6186 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 66.249.76.68
5 75 0,03% 44 0,08% 6181 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,05% 66.249.65.191
6 23 0,01% 18 0,03% 6173 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 66.249.69.224
7 51 0,02% 42 0,07% 6153 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,04% 66.249.65.250
8 86 0,04% 56 0,10% 6061 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 66.249.65.240
9 50 0,02% 41 0,07% 5999 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 66.249.76.43
10 63 0,03% 38 0,07% 5987 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,03% 66.249.65.124

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3311 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 200491 91,32% - (Direct Request)
2 1278 0,58% http://lexito.com/
3 1154 0,53% http://lexito.com
4 702 0,32% http://polacy.co.uk/galeria
5 471 0,21% http://www.polishexpress.co.uk/raport-polskie-przychodnie-londyn
6 287 0,13% http://m.facebook.com/
7 210 0,10% http://polacy.co.uk/rejestracja
8 199 0,09% http://polishexpress.polacy.co.uk/
9 190 0,09% http://polacy.co.uk/zaloguj-sie
10 177 0,08% ea-trust.com
11 137 0,06% http://polskalive.co.uk
12 132 0,06% http://www.odszkodowania.co.uk/
13 117 0,05% http://polacy.co.uk/profil/Roksa
14 102 0,05% http://www.ppe.pl/publicystyka/2063/10-gadzetow-doskonalych-na-prezent-dla-fana-gwiezdnych-wojen.html
15 96 0,04% http://www.google.com/
16 95 0,04% http://laif.co.uk/
17 90 0,04% http://apteka.co.uk/
18 90 0,04% http://www.panorama24.co.uk/
19 88 0,04% http://www.lexito.co.uk/
20 83 0,04% http://www.laif.co.uk/
21 82 0,04% http://pantherfase.tumblr.com/post/134978705710/костюмы-чукчи
22 80 0,04% http://archiwum.allegro.pl/oferta/felgi-dezent-td-grafit-15-5x114-mazda-kia-hyundai-i5637585902.html
23 79 0,04% http://www.lexito.pl/
24 79 0,04% http://www.polishexpress.co.uk/ubezpieczenie-samochodu-w-uk-przez-internet-krok-po-kroku/2
25 74 0,03% http://www.yumafilm.co.uk/
26 73 0,03% http://polacy.co.uk/kontakt
27 72 0,03% https://outlook.live.com/
28 71 0,03% http://www.lexito.com/
29 68 0,03% http://burger-imperia.com/
30 68 0,03% http://www.reclaimfees.co.uk/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2476 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 22876 10,42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 17814 8,11% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
3 17283 7,87% facebookexternalhit/1.1
4 12890 5,87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 9660 4,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
6 8640 3,94% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
7 8638 3,93% curl/7.26.0
8 8313 3,79% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.4.18 Darwin/16.5.0
9 7300 3,32% Hetzner System Monitoring
10 6281 2,86% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 5419 2,47% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
12 4675 2,13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 3765 1,71% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.3 Darwin/16.3.0
14 3742 1,70% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 2638 1,20% Safari/12603.1.30.0.34 CFNetwork/811.4.18 Darwin/16.5.0 (x86_64)

Usage by Country for kwiecień 2017

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 219557 100,00% 58446 101,58% 400013 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23